ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA M. NAPIERAŁA, MARIUSZ POPENDA

Tytuł

Modelowanie kompleksu amyloza - róż bengalski w DMSO na podstawie spektroskopii NMR

Streszczenie

Zdolność kompleksowania amylozy z fotoczułym sensybilizatorem różem bengalskim w roztworze DMSO. jak wynika z badań metodami spektroskopii NMR, jest uwarunkowana stężeniem barwnika. Przy stężeniu powyżej 10mM w 1% roztworze amylozy pojawia się efekt przejścia konformacyjnego wymuszonego kooperatywnym oddziaływaniem barwnika. Podjęto próbę komputerowego modelowania kompleksu amyloza – róż bengalski w DMSO przy założeniu pojedynczej helisy i dwóch molekuł barwnika przypadających na sześcioczłonowy zwój.

Do pobrania