ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAY-LIN JANE

Tytuł

Struktura gałeczek skrobiowych

Streszczenie

Omówiono strukturę polisacharydów skrobiowych, morfologię gałeczek skrobiowych, rozmieszczenie amylozy i amylopektyny w gałeczkach oraz postać i umiejscowienie w nich fosforu.

Do pobrania