ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HARALD RÖPER

Tytuł

Przemysłowe produkty ze skrobi - kierunki rozwoju

Streszczenie

W 1994 roku na całym rynku Unii Europejskiej znajdowało się do 6,1 miliona ton skrobi z których 55% wykorzystano w sektorze spożywczym a 45% w sektorze niespożywczym. Skrobia jest stosowana jako skrobia natywna, modyfikowana (zagęstnik, środek wiążący lub teksturyzujący), jako hydrolizat skrobiowy, izoglukoza (słodzidło) lub jako krystaliczna dekstroza i ich pochodne jak poliole (niskokaloryczny środek słodzący) do produkcji obrobionej żywności, bakalii, produktów owocowych i napojów alkoholowych. Tradycyjnymi zastosowaniami niespożywczymi skrobi i modyfikowanych skrobi są papier, tektura falista, fermentacja i przemysł chemiczny, środki wiążące i adhezyjne. Przedstawiono wielkość zużycia poszczególnych produktów oraz obszary zastosowań spożywczych i niespożywczych. Skrobia jest dostępna w wystarczającej ilości jako wysokiej czystości surowiec przemysłowy. Wyjaśniono rolę czynników wpływających na fizykochemiczne właściwości natywnej skrobi. Modyfikacje skrobi zmieniające jej fizykochemiczne właściwości prowadzą do różnych zastosowań. W dziedzinie różnych zastosowań weszły na rynek nowe produkty co zwiększyło zapotrzebowanie na skrobię. Są to dodatki do zdrowej żywności, biodegradowalne, biokompatybilne nie zwiększające poziomu CO2 składniki detergentów jak APG, aktywatory wiązania i bielenia, biodegradowalne termoplastyczne materiały opakowaniowe oraz wysoko wydajne pożywki fermentacyjne. Omówiono wymagania stawiane surowcom przemysłowym oraz opcje dla dalszych badań i wdrożeń.

Do pobrania