ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

J. HOLLÓ, A. NESZMELYI

Tytuł

Konformacja polisacharydów skrobiowych w roztworze. Badania w wysokopolowym NMR i obliczenia teoretyczne

Streszczenie

Nie maleje zainteresowanie strukturą i konformacją polisacharydów skrobiowych. Ma ono motywacje akademickie i przemysłowe. Roztwory wodne pozwalają na stosowanie nowych technik badawczych. W pracy podaje się wyniki pomiarów maltooligosacharydów w zakresie magnetycznego rezonansu jądrowego w wysokim polu. Czasy relaksacji (T1) atomów węgla (13C) są wysoce elastyczne (0.3 s. w 80°C). Minimalizacja energii nie wiążącej dla segmentów heliksu o różnej długości (do DP = 24) sugeruje lewoskrętne struktury. Stale sprzężenia glikozydowych atomów węgla (3JCH) zgadzają się z przewidzianymi kątami wiązań.

Do pobrania