ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA SUCHARZEWSKA, JULIA KOMINIAK, KRYSTYNA NOWAKOWSKA

Tytuł

Modified starch-based preparations with antiseptic action

Do pobrania