ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PIOTR TOMASIK, WŁODZIMIERZ ZAWADZKI

Tytuł

Kompleksy skrobi z fluoresceiną

Streszczenie

Skrobia może wzbudzać fluoresceinę swymi grupami hydroksylowymi. Barwnik ten jest czerwony w fazie stałej, ale fluoryzuje po zhydratowaniu i wykazuje żółtą fluorescencję po osadzeniu na skrobi. Porównanie właściwości kompleksów skrobi z KI5, skrobi z fluoresceiną i skrobi z fluoresceiną KIprowadzi do wniosku, że fluoresceiną tworzy kompleksy sorpcyjne i wchodzi też do wnętrza heliksu amylozy.

Do pobrania