ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EUGENIA CZERNYSZEWICZ, MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

Tytuł

Uwarunkowania wdrażania systemów zapewnienia jakości owoców w Polsce

Streszczenie

Standard handlowy GLOBALG.A.P. i integrowana produkcja są najbardziej powszechnymi metodami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa owoców. Ich wdrożenie w gospodarstwach sadowniczych jest konsekwencją wymagań prawa żywnościowego i konsumentów, którzy chcą spożywać produkty wysokiej jakości i przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia. Wdrożenie tych metod zapewnienia jakości warunkuje sprzedaż produktów do dużych międzynarodowych sieci handlowych w kraju i na eksport. Motywy i bariery ich stosowania określono na podstawie badań ankietowych wśród producentów owoców, w tym tych, którzy mieli wdrożony standard GLOBALG.A.P. i wywiadów z ekspertami. Stwierdzono, że głównymi motywami wdrożenia systemów zapewnienia jakości w gospodarstwach sadowniczych w Polsce są: zwiększenie możliwości sprzedaży, wprowadzenie produktów na nowe rynki zbytu i sprostanie wymaganiom klientów. Natomiast do głównych barier można zaliczyć brak motywacji ekonomicznej i brak wiedzy o metodach i systemach zapewnienia jakości.

Słowa kluczowe

gospodarstwa sadownicze, systemy jakości, wdrożenie, GLOBALG.A.P.

Do pobrania