ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 3 (94)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KRZYSZTOF DWIECKI, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI

Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA SADOWSKA, MAGDA RYGIELSKA

Technologiczne i zdrowotne aspekty stosowania syropu wysokofruktozowego do produkcji żywności

Pełny tekst Streszczenie

ANNA DUDZIŃSKA, JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na mikroorganizmy występujące w mleku i na właściwości mleka

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA KOZIOŁ, WALDEMAR GUSTAW, ADAM WAŚKO, KATARZYNA SKRZYPCZAK, ANETA SŁAWIŃSKA, BARTOSZ SOŁOWIEJ

Wpływ wybranych preparatów białek mleka na wzrost i przeżywalność Lactobacilus acidophilus oraz właściwości reologiczne mlecznych napojów fermentowanych

Pełny tekst Streszczenie

ADRIANA NOWAK

Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW

Ocena właściwości fizykochemicznych analogów serów topionych z dodatkiem mączki chleba świętojańskiego

Pełny tekst Streszczenie

EWA IWAŃSKA, BOŻENA GRZEŚ, EDWARD POSPIECH, BEATA MIKOŁAJCZAK, ANITA SPYCHAJ

Zmiany udziału białek w wycieku wirówkowym z mięsa buhajków różnych ras i w różnym wieku, w czasie dojrzewania wołowiny

Pełny tekst Streszczenie

ANNA OKOŃ, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Wpływ bakterii probiotycznych na profil wolnych aminokwasów i cechy sensoryczne polędwic wieprzowych surowo dojrzewających podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA SKWAREK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wpływ naparu zielonej herbaty i sproszkowanej papryki na barwę probiotycznych szynek surowo dojrzewających

Pełny tekst Streszczenie

ANETA CEGIEŁKA, NATALIA KUCZYŃSKA, DOROTA PIETRZAK

Zastąpienie surowca wieprzowowołowego w kiełbasach homogenizowanych przez mięso drobiowe oddzielone mechanicznicznie, uzyskane po separacji wysoko- i niskociśnieniowej

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA KRUPA-KOZAK, NATALIA BĄCZEK, JUSTYNA ADAMOWICZ

Wpływ kazeinianu i cytrynianu wapnia na jakość i właściwości technologiczne chleba bezglutenowego

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA BOROS, DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, KINGA MYSZKA

Wstępne badania ziarna wybranych rodów hodowlanych pszenicy jako surowca do słodowania

Pełny tekst Streszczenie

IWONA DROŻDŻ, MAGDALENA SŁOWIK, PAWEŁ SROKA, MAŁGORZATA MAKAREWICZ

Wpływ Oenococcus oeni na parametry enologiczne polskich win gronowych

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA JEDLIŃSKA, BARTOSZ KRUSZEWSKI, MICHAŁ ANTCZAK, EDYTA LIPIŃSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Nowa metoda otrzymywania proszków miodowych i ich właściwości fizyczne

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA CZERNYSZEWICZ, MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

Uwarunkowania wdrażania systemów zapewnienia jakości owoców w Polsce

Pełny tekst Streszczenie