ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWELINA KRÓL, MARIA SOBIECH, ZBIGNIEW KREJPCIO

Tytuł

Ocena spożycia składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy wegetarian i niewegetarian

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania alternatywnymi sposobami żywienia, zwłaszcza wegetarianizmem. Jeśli dieta wegetariańska jest dobrze zbilansowana, to dostarcza wszystkich składników odżywczych. W przeciwnym przypadku mogą wystąpić niedobory niektórych składników pokarmowych, w szczególności składników mineralnych i witamin. W niniejszej pracy oszacowano spożycie składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) wegetarian i grupy kontrolnej. Dane dotyczące sposobu żywienia się obu grup zebrano wykorzystując metodę wywiadu 24-godzinnego. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano wartość odżywczą całodziennych racji pokarmowych oraz określono, w jakim stopniu pokrywają one zalecaną normę wyżywienia na poszczególne składniki. Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną, całodzienne racje pokarmowe wegetarian dostarczyły istotnie więcej fosforu, żelaza i magnezu, przekraczając nawet w tym zakresie zalecane normy. W CPR wegetarian więcej było take miedzi, lecz analizowane diety nie pokrywały w pełni dziennego zapotrzebowania na ten mikroelement. Natomiast podaż wapnia i cynku, porównywalna w obu grupach, była zbyt niska i nie zaspakajała w całości normy zalecanej dla wieku i płci.

Słowa kluczowe

wegetarianie, niewegetarianie, całodzienne racje pokarmowe, składniki mineralne

Do pobrania