ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 2 (43) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA

Porównanie wybranych wyróżników jakościowych jabłek z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

ŁUKASZ BOBAK, TERESA SKIBA, WIESŁAW KOPEĆ

Zastosowanie technik membranowych do pozyskiwania niskocząsteczkowych protein białka jaja kurzego

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF DWIECKI, PAWEŁ GÓRNAŚ, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, STANISŁAW WITKOWSKI, KRZYSZTOF POLEWSKI

Wpływ izomerów optycznych α-tokoferolu na przepuszczalność membrany lipidowej

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ GÓRNAŚ, ALEKSANDER SIGER, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI

Porównanie zmian oksydacyjnych i efektywności wiązania wolnych rodników w trakcie przechowywania olejów roślinnych tłoczonych na zimno oraz ich rafinowanych odpowiedników

Pełny tekst Streszczenie

KINGA GRODZKA, ADRIANA MACIEJEC, KRZYSZTOF KRYGIER

Próby zastosowania celulozy mikrokrystalicznej jako zamiennika tłuszczu w emulsjach majonezowych

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, MONIKA KUROWSKA

Zmiany zawartości związków fenolowych i witaminy C w sokach i półkoncentratach truskawkowych podczas ich przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

PATRYCJA KŁOS, ELEONORA LAMPART-SZCZAPA

Cytometryczna ocena apoptozy na podstawie pomiaru aktywności kaspaz jako metoda analizy oddziaływań białek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius, odmiana Baron) na układ immunologiczny człowieka

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOPERA, MARCIN WOLSZAKIEWICZ, MARTA MITEK

Zmiany składu chemicznego owoców wybranych odmian gruszy azjatyckiej i europejskiej w czasie przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, BARBARA BARANIAK

Wpływ chemicznej modyfikacji i metody koagulacji białek nasion soczewicy i wyki na właściwości przeciwutleniające otrzymanych hydrolizatów

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOWALSKA, JOANNA BRYŚ, ANNA ŻBIKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI

Przeestryfikowanie mieszanin frakcji łoju wołowego i oleju rzepakowego

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA KRÓL, MARIA SOBIECH, ZBIGNIEW KREJPCIO

Ocena spożycia składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy wegetarian i niewegetarian

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA KRUPA, MARIA SORAL-ŚMIETANA

Wpływ czynników fizycznych na dostępność enzymatyczną in vitro białek nasion fasoli (Phaseolus sp.)

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KYCIA

Wykorzystanie wszystkich białek mleka do produkcji sera topionego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA NIEWCZAS, DOROTA SZWEDA, MARTA MITEK

Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima)

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART

Wpływ aglomeracji na właściwości fizyczne kaszek mleczno-zbożowych w proszku dla dzieci

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA RAJKOWSKA, ALINA KUNICKA

Analiza profili fermentacyjnych i cech genotypowych mezofilnych szczepów drożdży winiarskich

Pełny tekst Streszczenie

MILLENA RUSZKOWSKA, ANETA OCIECZEK

Sorpcyjne właściwości zup w proszku typu instant

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA SAMOTYJA, ALEKSANDRA URBANOWICZ

Przeciwutleniające właściwości handlowych ekstraktów z rozmarynu

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO

Wpływ wybranych czynników na żelowanie κ- i ι-karagenu

Pełny tekst Streszczenie

HALINA STANIEK, JACEK ANIOŁA, JOLANTA CZARNOCIŃSKA

Wpływ acetylowanego adypinianu diskrobiowego na wybrane wskaźniki żywieniowe szczura

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK

Aktywność przeciwutleniajaca i zawartość związków fenolowych w dżemach otrzymanych z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz ich zmiany podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA LE THANH, KRYSTYNA PROCHASKA, GRAŻYNA LEWANDOWICZ

Hydroliza enzymatyczna skrobi utlenionej w bioreaktorze membranowym

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA TWORKO

Badanie postaw konsumentów w zakresie relacji – higiena środowiska domowego a żywność (badania pilotażowe)

Pełny tekst Streszczenie

MARIA WACHOWIAK, JAN KIRYLUK

Próba opracowania metody szacowania zawartości β-glukanów w otrębach owsianych

Pełny tekst Streszczenie

INGRID WACHOWICZ

Wpływ rozmrażania solankowego na jakość mikrobiologiczną mięsa kurcząt

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, BOLESŁAW KOWALSKI

Stabilność przeciwutleniająca przeestryfikowanych mieszanin tłuszczu mlekowego z olejem rzepakowym

Pełny tekst Streszczenie

MARTA ZAKRZEWSKA, JOLANTA KOWALSKA

Jakość sensoryczna kakao instant w końcowym okresie (III kwartał) przydatności do spożycia

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA

Dobór szczepów bakterii Lactobacillus i ustalenie warunków fermentacji napoju sojowego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, MAŁGORZATA KOWALSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER

Wpływ zawartości izomerów trans w tłuszczach piekarskich na zmiany ich jakości w czasie przechowywania ciastek francuskich

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIK KMIECIK, JOANNA KOBUS

Badanie postaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy

Pełny tekst Streszczenie

ANNA FABISIAK, LI SHENG, JAN STAWCZYK, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ metody i temperatury suszenia jabłek na aktywność przeciwutleniającą otrzymanych z nich ekstraktów

Pełny tekst Streszczenie