ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART

Tytuł

Wpływ aglomeracji na właściwości fizyczne kaszek mleczno-zbożowych w proszku dla dzieci

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu aglomeracji nawilżeniowej na właściwości fizyczne aglomeratów kaszek mleczno-zbożowych z dodatkiem kakao bądź suszonych owoców w kawałkach lub w proszku. Aglomerację prowadzono poprzez mieszanie nawilżanej mieszaniny w pneumatycznie lub mechanicznie generowanym złożu fluidalnym. Analiza właściwości fizycznych obejmowała następujące oznaczenia: aktywność i zawartość wody, skład granulometryczny, gęstość nasypowa i utrzęsiona, sypkość, kąt zsypu z różnych powierzchni i zwilżalność kaszek przed i po aglomeracji. Nieaglomerowane kaszki były proszkami trudno rozpuszczalnymi w wodzie, o dużej gęstości nasypowej i małej sypkości. Aglomeracja nawilżeniowa wpłynęła na polepszenie właściwości fizycznych kaszek mleczno-zbożowych. Uzyskane aglomeraty charakteryzowały się szczególnie dobrą sypkością i zwilżalnością, niezależnie od składu surowcowego kaszki i zastosowanej metody aglomeracji.

Słowa kluczowe

kaszki dla dzieci, proszki spożywcze, aglomeracja, złoże fluidalne

Do pobrania