ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOANNA NIEWCZAS, DOROTA SZWEDA, MARTA MITEK

Tytuł

Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima)

Streszczenie

Celem pracy było określenie zawartości witaminy C, β-karotenu oraz karotenoidów ogółem w dyni olbrzymiej oraz analiza zmian zawartości tych związków w badanych owocach podczas ich przechowywania. Materiał doświadczalny stanowiły trzy nowe mieszańce dyni olbrzymiej (678, 679 i 680), jedna odmiana zarejestrowana w 1974 r. (Bambino) oraz jedna nowa odmiana zarejestrowana na początku 2005 r. (Karowita). Badania przeprowadzono w następujących terminach po zbiorze owoców: I – bezpośrednio po zbiorze, II – 4 tygodnie, III – 8 tygodni, IV – 12 tygodni i V – 16 tygodni. Dynie przechowywano początkowo w tunelu foliowym, a następnie w chłodni. Temperatura przechowywania wynosiła ok. 8–10°C, a wilgotność 75%. Zawartość witaminy C w badanych odmianach dyń bezpośrednio po zbiorze wynosiła od 22,0 do 31,0 mg/100 g świeżej masy. Podczas składowania owoców zawartość tej witaminy stopniowo zmniejszała się i po 3 miesiącach przechowywania była niższa o 17–32%. W dyniach przechowywanych dłużej (mieszaniec 679) zawartość witaminy C ulegała dalszemu zmniejszeniu, nawet o 43%. Zawartość karotenoidów ogółem w badanych dyniach bezpośrednio po zbiorze wynosiła od 3,7 do 8,7 mg/100 g świeżej masy. W większości odmian następował wzrost zawartości karotenoidów ogółem podczas całego okresu przechowywania. Wyjątkiem była odmiana Bambino, w owocach której największą zawartość karotenoidów stwierdzono po 8 tygodniach przechowywania. Zawartość β-karotenu ulegała zmianom podczas przechowywania dyń. Początkowo wynosiła ona od 3,3 do 7,6 mg/100 g świeżej masy. Najwyższy poziom β-karotenu w dyniach odmiany Karowita i mieszańcu 678 stwierdzono po 8 tygodniach przechowywania, natomiast w dyniach odmiany Bambino oraz mieszańcach 679 i 680 po 12 tygodniach.

Słowa kluczowe

dynia olbrzymia, przechowywanie, witamina C, karotenoidy, beta-karoten

Do pobrania