ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA

Tytuł

Porównanie wybranych wyróżników jakościowych jabłek z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Streszczenie

W pracy dokonano oceny wybranych cech wartości odżywczej i jakości sensorycznej jabłek odmian Lobo i Cortland, pochodzących z certyfikowanego sadu ekologicznego i sadu konwencjonalnego. Pod względem wartości odżywczej w jabłkach oznaczano zawartość: suchej masy, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasów organicznych, witaminy C, flawonoli i antocyjanów. Wykazano, że badane odmiany jabłek ekologicznych zawierały istotnie więcej suchej masy, cukrów ogółem, kwasów organicznych, witaminy C, flawonoli i antocyjanów w porównaniu z owocami z uprawy konwencjonalnej. Jabłka konwencjonalne wyróżniały się natomiast większą zawartością cukrów redukujących i wyższym stosunkiem zawartości cukrów do kwasów. Jakość sensoryczną jabłek oceniono metodą ilościowej analizy opisowej (QDA) oraz w kategoriach jakości konsumenckiej (ocena preferencji). W przypadku większości wyróżników sensorycznych stwierdzono brak istotnych różnic między owocami z obu systemów produkcji. Jedynie wyżej oceniono smak kwaśny i cierpki (w ocenie metodą profilowania) jabłek ekologicznych, natomiast smak słodki owoców z uprawy konwencjonalnej.

Słowa kluczowe

jabłka, wartość odżywcza, jakość sensoryczna, uprawa ekologiczna

Do pobrania