ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWELINA STRĄK, MARIA BALCEREK

Tytuł

Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi

Streszczenie

Celem pracy było określenie: efektywności scukrzania skrobi zbożowej z wykorzystaniem słodów jako źródła amylaz oraz wydajności fermentacji alkoholowej z zastosowaniem drożdży rasy Ethanol Red. Zaciery gorzelnicze przygotowano metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS) z ziarna żyta niesłodowanego odmiany Dańkowskie Diament z 30-procentowym udziałem słodów – pszenicznego, żytniego i jęczmiennego. Dla porównania przeprowadzono fermentacje zacierów z żyta niesłodowanego, przygotowanych metodą BUS z zastosowaniem preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że enzymy słodowe umożliwiły uzyskanie zacierów słodkich o zawartości ekstraktu i cukrów ogółem zbliżonych do zacierów sporządzonych metodą BUS z udziałem α-amylazy i glukoamylazy, obecnych w preparatach komercyjnych. Zaciery żytnie przygotowane z udziałem słodów pszenicznego i jęczmiennego odznaczały się wyższym stopniem scukrzenia w porównaniu z próbami przygotowanymi wyłącznie z surowca niesłodowanego, jak i z udziałem słodu żytniego. Największą wydajność biosyntezy etanolu (83,6±91,95 % wydajności teoretycznej) stwierdzono w zacierach żytnich scukrzanych słodem pszenicznym.

Słowa kluczowe

słody, α-amylaza, β-amylaza, glukoamylaza, bezciśnieniowe uwalanie skrobi (BUS), fermentacja

Do pobrania