ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 6(109)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA GŁAZOWSKA, URSZULA STANKIEWICZ, ROBERT TYLINGO, AGNIESZKA BARTOSZEK

Kwasy nukleinowe w żywności występowanie i właściwości reologiczne

Pełny tekst Streszczenie

ŁUKASZ TOMCZYK, TOMASZ SZABLEWSKI, RENATA CEGIELSKA- RADZIEJEWSKA

Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach

Pełny tekst Streszczenie

ANNA STĘPIEŃ, TERESA WITCZAK, MARIUSZ WITCZAK, MIROSŁAW GRZESIK, ŁUKASZ HAMRYSZAK

Właściwości skrobiowych estrów kwasów tłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA STRĄK, MARIA BALCEREK

Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, JOANNA KASZUBA, CZESŁAW PUCHALSKI, RAFAŁ WIŚNIEWSKI

Porównanie cech fizycznych i sensorycznych płatków zbożowych różnego pochodzenia

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ, ADAM FLORKIEWICZ

Wpływ obróbki hydrotermicznej na zawartość składników odżywczych i bioaktywnych kasz i ryżu

Pełny tekst Streszczenie

DOBRAWA KWAŚNIEWSKA, DARIA WIECZOREK

Ocena właściwości przeciwutleniających cydrów

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA JURGIEL-MAŁECKA, ANNA BUCHWAŁ

Charakterystyka składu chemicznego owoców porzeczki uprawianej w regionie Pomorza Zachodniego

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CHMIEL, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI

Kształtowanie się barwy mięsa wołowego podczas trwania procesu „blooming”

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT USYDUS, JOANNA SZLINDER-RICHERT

Wpływ obróbki wstępnej na zawartość PCDD/F + dl-PCB w tkance mięśniowej łososia atlantyckiego (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta)

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ S. KOSTELECKI, BEATA PIÓRECKA, PAWEŁ JAGIELSKI

Stan wdrożenia systemu HACCP w szpitalach województwa śląskiego

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA, JOANNA TRAFIAŁEK, DOROTA KOCON, MARLENA PIELAK

Wykorzystanie kuchenek mikrofalowych do przygotowania potraw w polskich gospodarstwach domowych

Pełny tekst Streszczenie