ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRAŻYNA JURGIEL-MAŁECKA, ANNA BUCHWAŁ

Tytuł

Charakterystyka składu chemicznego owoców porzeczki uprawianej w regionie Pomorza Zachodniego

Streszczenie

Porzeczki należą do grupy owoców o wysokiej wartości odżywczej i korzystnej aktywności biologicznej. Celem pracy było porównanie składu chemicznego i określenie właściwości owoców trzech gatunków porzeczki: czarnej (Ribes nigrum L.) – odmiany ‘Ruben’, czerwonej (Ribes rubrum L.) – odmiany ‘Rovanda’ i białej (Ribes niveum L.) – odmiany ‘Biała z Juteborg’, uprawianych w regionie Pomorza Zachodniego i zebranych w fazie dojrzałości konsumpcyjnej z krzewów 4-letnich w 2015 roku. W owocach oznaczono zawartość: makro- i mikroskładników (N, P, K, Ca i Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn), cukrów redukujących i cukrów ogółem, polifenoli ogółem oraz witaminy C. Stwierdzono, że owoce badanych odmian porzeczek mogą być cennym źródłem składników mineralnych, cukrów, flawonoidów oraz witaminy C. Największą zawartością składników oznaczonych w suchej masie charakteryzowały się owoce porzeczki czarnej ‘Ruben’ (470,41 g/kg s.m.). Zawierały one istotnie najwięcej fosforu (2,96 g/kg s.m.), magnezu (685,87 mg/kg s.m.), siarki (647,30 mg/kg s.m.) i polifenoli ogółem (17,09 g/kg s.m.). Gromadziły one również wielokrotnie więcej witaminy C (204,96 mg/100 g ś.m.) niż owoce porzeczki czerwonej (40,73 mg/100 g ś.m.) i białej (32,02 mg/100 g ś.m.). W badaniach stwierdzono, że mniejsze owoce porzeczki czarnej charakteryzowały się większą zawartością witaminy C niż owoce większe.

Słowa kluczowe

owoce porzeczki, składniki mineralne, cukry, polifenole, witamina C

Do pobrania