ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ŁUKASZ TOMCZYK, TOMASZ SZABLEWSKI, RENATA CEGIELSKA- RADZIEJEWSKA

Tytuł

Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach

Streszczenie

Jaja należą do najbardziej wartościowych produktów żywnościowych dzięki znacznej zawartości przyswajalnych składników odżywczych o wysokiej strawności. Stanowią one bogate źródło aminokwasów, w tym egzogennych, kwasów tłuszczowych, witamin oraz składników mineralnych. Wzrastająca świadomość konsumentów w zakresie jakości produktów żywnościowych skłoniła do przeprowadzenia wielu badań nad wartością odżywczą jaj pozyskiwanych w różnych systemach utrzymania niosek. Zawartość składników odżywczych w jajach konsumpcyjnych może być modyfikowana m.in. poprzez: wybór systemu utrzymania kur, jakość i rodzaj podawanej paszy oraz dobór odpowiednich ras niosek. Nie ma jednak jednoznacznych danych literaturowych wskazujących, że jaja pozyskane w systemie ekologicznym lub przyzagrodowym są dla konsumenta bardziej wartościowym źródłem składników odżywczych. Możliwości kształtowania wartości odżywczej jaj, w tym zmiany proporcji poszczególnych składników związane są głównie ze sposobem żywienia niosek. Istotna jest jakość paszy i możliwość kontroli pokarmu spożywanego przez kury. W systemach utrzymania z możliwością dostępu do pastwisk nioski mają dostęp do pokarmu niekontrolowanego jakościowo. W wielkotowarowych systemach utrzymania niosek skład podawanej paszy jest optymalny i kontrolowany, co przekłada się na najwyższą jakość i bezpieczeństwo produkowanych jaj. W opracowaniu opisano kształtowanie wartości odżywczej jaj pozyskanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach.

Słowa kluczowe

jaja konsumpcyjne, wartość odżywcza, system utrzymania kur niosek, kształtowanie wartości odżywczej jaj

Do pobrania