ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MICHAEL ABDALLA

Tytuł

Ewolucja tradycji postnych u asyryjskich emigrantów w Szwecji

Streszczenie

Posty u chrześcijańskich Asyryjczyków na Bliskim Wschodzie są przejawem praktyk religijnych, któ­rych kulinarny kontekst może wywołać zdziwienie. Ograniczając się do potraw jarskich dieta postna wzbogaciła narodową kuchnię i pozwoliła zachować jej starożytny charakter. Wyniki prowadzonych badań ankietowych pokazują, że asyryjscy emigranci w Szwecji odchodzą od praktyk postnych; jest prawie pewne, że w niedalekiej przyszłości wiele potraw narodowych zniknie z ich jadłospisu. Jest też wątpliwe, aby wydawane w ostatnich latach książki kucharskie lub organizowane pokazy kulinarne wzmocniły szacunek dla bogatych tradycji kulinarnych przodków.

Słowa kluczowe

posty, dieta postna, współcześni Asyryjczycy

Do pobrania