ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HANNA BORUCZKOWSKA, TOMASZ BORUCZKOWSKI, WACŁAW LESZCZYŃSKI, EWA TOMASZEWSKA-CIOSK, JOANNA MIEDZIANKA, WIOLETTA DROŻDŻ, PIOTR REGIEC

Tytuł

Otrzymywanie estru skrobi i kwasu oleinowego oraz jego właściwości

Streszczenie

Estry sacharydów i kwasów tłuszczowych otrzymuje się głównie metodami chemicznymi. Alternatywną metodą estryfikacji sacharydów kwasami tłuszczowymi jest sposób z użyciem biokatalizatora – lipazy. Celem pracy było opracowanie metody enzymatycznej estryfikacji skrobi przy użyciu preparatu lipazy z drożdży Candida antarctica. Reakcja estryfikacji skrobi przebiegała w niskiej temperaturze (60 ºC), z zastosowaniem nietoksycznych reagentów oraz nietoksycznego środowiska reakcji. Otrzymany produkt – oleinian skrobi – dzięki właściwościom hydrofilowym oraz hydrofobowym może być składnikiem substancji zagęszczających. Ester skrobi uzyskany za pomocą reakcji enzymatycznej estryfikacji poddano analizie HNMR. Stopień podstawienia skrobi kwasem oleinowym wynosił DS = 0,13. Analiza DSC wykazała, że modyfikacja enzymatyczna skrobi spowodowała zmiany właściwości termicznych uzyskanego produktu. Ciepło właściwe przemiany fazowej oleinianu skrobi było 3 razy mniejsze niż ciepło właściwe przemiany fazowej skrobi naturalnej. Określono również właściwości reologiczne zawiesin wodnych skrobi oraz oleinianu skrobi w zależności od temperatury. Oleinian skrobi charakteryzował się szybkim wzrostem lepkości w początkowej fazie ogrzewania i jej powolnym zmniejszaniem wraz z dalszym wzrostem temperatury.

Słowa kluczowe

skrobia, estryfikacja, lipaza, kwas oleinowy

Do pobrania