ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 4 (83)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK

Biotechnologiczna synteza związków powierzchniowo czynnych i przykłady ich praktycznego zastosowania

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ CENDROWSKI, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Właściwości i zastosowanie owoców róży w przetwórstwie spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA, MAGDALENA PIELAT, MAŁGORZATA BIAŁEK

Porównanie składu i właściwości owoców dzikiej róży (Rosa rugosa) utrwalanych metodami liofilizacji i suszenia konwencjonalnego

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ

Wpływ nizyny i lizozymu na wzrost szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris oraz możliwość zastosowania tych związków jako biokonserwantów w soku jabłkowym

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ TARKO, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, ANNA BEBAK

Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, DANIEL KUCZEWSKI

Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA ZŁOTEK, WIESŁAW WÓJCIK

Wpływ powlekania chitozanem korzeni pietruszki (Petroselinum hortense) na wybrane ich cechy podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANASTASIA V. SIDARENKA, GALINA I. NOVIK

Wzrost i przeżywalność bakterii z rodzaju Bifidobacterium w napoju sojowym

Pełny tekst Streszczenie

HANNA BORUCZKOWSKA, TOMASZ BORUCZKOWSKI, WACŁAW LESZCZYŃSKI, EWA TOMASZEWSKA-CIOSK, JOANNA MIEDZIANKA, WIOLETTA DROŻDŻ, PIOTR REGIEC

Otrzymywanie estru skrobi i kwasu oleinowego oraz jego właściwości

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KAROLINI-SKARADZIŃSKA, ANNA CZUBASZEK, MAŁGORZATA STANISŁAWSKA, PAWEŁ SZEWCÓW

Zmiany właściwości wypiekowych mąki pszennej pod wpływem dodatku maltodekstryn

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA BARŁOWSKA, WITOLD CHABUZ, JOLANTA KRÓL, MAGDALENA SZWAJKOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w trzech rejonach wschodniej Polski

Pełny tekst Streszczenie

JAN MICIŃSKI, JANINA POGORZELSKA, ANNA KALICKA, IRENEUSZ M. KOWALSKI, JÓZEF SZAREK

Zawartość kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z uwzględnieniem ich wieku i fazy laktacji

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA DAREWICZ, PIOTR MINKIEWICZ, MARTA DZIUBA, TOMASZ PANFIL

Zastosowanie drugich i czwartych pochodnych widm UV do identyfikacji niskocząsteczkowej frakcji produktów hydrolizy kazeiny-β przez plazminę

Pełny tekst Streszczenie

ANETA BRODZIAK

Właściwości żelujące i tekstura żeli otrzymanych z białek serwatkowych pochodzących z mleka krów różnych ras

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT LITWIŃCZUK, TOMASZ GRODZICKI, JOANNA BARŁOWSKA, MARIUSZ FLOREK

Wpływ genotypu i rodzaju mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA SOKOŁOWICZ, JÓZEFA KRAWCZYK, EUGENIUSZ HERBUT

Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA FRIEDRICH, MAGDALENA KUCHLEWSKA

Ocena wpływu wybranej mieszaniny dodatków do żywności na wskaźniki przemian węglowodanowo-lipidowych

Pełny tekst Streszczenie