ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PIOTR JANAS, MONIKA KORDO W SKA-WIATER, STANISŁAW MLEKO

Tytuł

Izolacja protoplastów z Trichoderma reesei M-7 przy użyciu enzymów litycznych z Trichoderma viride F-19

Streszczenie

Wysokie ceny handlowych preparatów enzymów litycznych zmuszają do opracowywania nowych metod izolacji protoplastów z komórek grzybów strzępkowych i drożdży. Celem pracy było zbadanie wpływu filtratu pohodowlanego Trichoderma viride F-19 na stopień tworzenia protoplastów Trichoderma reesei M-7 w porównaniu z preparatami handlowymi enzymów litycznych. Wydajności protoplastyzacji po zastosowaniu filtratu pohodowlanego T. viride F-19 i Enzymów litycznych z Cytophaga były porównywalne. Liczby otrzymanych protoplastów po inkubacji mycelium z preparatem Lyticasa były niższe. Pomimo wyższej wydajności protoplastyzacji, protoplasty otrzymane w wyniku działania cieczy pohodowlanej T. viride F-19 i Enzymów litycznych z Cytophaga wykazywały mniejszą zdolność do regeneracji niż po zastosowaniu preparatu Lyticasa.

Do pobrania