ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2001, 4(29)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA SIP, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Wpływ alkoholi i detergentów na agregację diwercyny

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR JANAS, MONIKA KORDO W SKA-WIATER, STANISŁAW MLEKO

Izolacja protoplastów z Trichoderma reesei M-7 przy użyciu enzymów litycznych z Trichoderma viride F-19

Pełny tekst Streszczenie

ROMUALDA DOLIŃSKA, EWA KLOCKIEWICZ-KAMIŃSKA, JAN ZABIELSKI, JERZY R. WARCHALEWSKI

Charakterystyka technologiczna pierwszego pokolenia ziarna pszenicy poddanego promieniowaniu gamma przed wysianiem

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, KRZYSZTOF MATKOWSKI, EWA MOSZCZYŃSKA, MAREK LISZEWSKI, JÓZEF BŁAŻEWICZ

Wpływ nawożenia azotem na skład zbiorowisk grzybów występujących na ziarnie jęczmienia browarnego

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, PAWEŁ GLIBOWSKI, STANISŁAW MLEKO

Otrzymywanie i właściwości reologiczne gumy owsianej

Pełny tekst Streszczenie

BOGUMIŁ KATULSKI, RENATA ZAWIRSKA-WOJTASIAK, ERWIN WĄSOWICZ

Zachowanie aromatu, zdolność rehydratacyjna i cechy sensoryczne suszów marchwi otrzymywanych metodą mikrofalowo-próżniową

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NAWIRSKA, JAN OSZMIAŃSKI

Wiązanie jonów metali przez wybrane frakcje substancji zawartych w wytłokach z owoców

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR KMIECIK, GRAŻYNA JAWORSKA, JACEK SŁUPSKI

Wpływ zabiegów technologicznych na skład chemiczny i cechy sensoryczne mrożonych deserów z banana

Pełny tekst Streszczenie

ALINA PIOTRASZEWSKA-PAJĄK

Charakterystyka składu cukrowego miodów nektarowych

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA LISIK

Ocena jakości cukru białego w aspekcie uregulowań prawnych Unii Europejskiej i Polskich norm

Pełny tekst Streszczenie