ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, PAWEŁ GLIBOWSKI, STANISŁAW MLEKO

Tytuł

Otrzymywanie i właściwości reologiczne gumy owsianej

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań Teologicznych roztworów (β-glukanów (gumy owsianej). Badano wpływ pH, temperatury i stężenia β-glukanów na lepkość ich roztworów. Określono także zależność między dodatkiem różnych stężeń chlorku sodu i sacharozy, a lepkością roztworów gumy owsianej. Badane roztwory w zakresie od 25 do 90°C wykazywały właściwości pseudoplastyczne i tiksotropowe. Zmiana poziomu pH nie miała wpływu na lepkość roztworów, w przeciwieństwie do zmiany stężenia β-glukanów. Wyższe stężenia NaCl (1-3%) wpływały ujemnie na lepkość roztworów gumy owsianej, podobnie jak 65% dodatek sacharozy. Wzrost lepkości następował przy dodatku 25-45% sacharozy.

Do pobrania