ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, KRZYSZTOF MATKOWSKI, EWA MOSZCZYŃSKA, MAREK LISZEWSKI, JÓZEF BŁAŻEWICZ

Tytuł

Wpływ nawożenia azotem na skład zbiorowisk grzybów występujących na ziarnie jęczmienia browarnego

Streszczenie

Skład gatunkowy grzybów występujących na ziarnie jęczmienia browarnego, odmiany Rudzik i Brenda był podobny, natomiast ich liczebność była różna i zależała od zastosowanej dawki nawożenia azotem. Wzrostowi nawożenia azotem towarzyszył wzrost liczebności grzybów z rodzaju Fusarium na powierzchni ziaren. Grzyby te, stanowiące około 25% ogólnej liczby izolatów nie spowodowały pogorszenia jakości ziarna, słodu i uzyskanych z nich brzeczek kongresowych.

Do pobrania