ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA LESZCZYŃSKA-FIK, MIROSŁAW FIK

Tytuł

Jakość mikrobiologiczna próżniowo pakowanych wędlin plasterkowanych

Streszczenie

W pracy analizowano jakość mikrobiologiczną dostępnych na rynku, próżniowo pakowanych wę­dlin plasterkowanych, ze szczególnym uwzględnieniem występowania w nich chorobotwórczych bakterii z rodzaju Listeria. Analizie poddano 27 produktów mięsnych pochodzących od różnych producentów. Przeprowadzone badania wykazały, że około 40% analizowanych wyrobów charakteryzowało się wysokim zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, które przekraczało poziom 108 jtk/g. Jednocześnie stwierdzono, iż 12 prób (około 44%) było zanieczyszczonych mikroorganizmami Listeria spp., przy czym w siedmiu z nich były obecne bakterie Listeria monocytogenes, a w pozostałych pięciu – Listeria innocua. W ośmiu wędlinach występowały również bakterie z grupy coli. Uzyskane wyniki wskazują więc, że jakość mikrobiologiczna dostępnych na rynku pakowanych próżniowo przetworów mięsnych budzi zastrzeżenia ze względu na zbyt częste występowanie w nich Listeria monocytogenes i dużą liczebność bakterii fermentacji mlekowej.

Słowa kluczowe

wędliny plasterkowane, pakowanie próżniowe, jakość mikrobiologiczna

Do pobrania