ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2002, 4(33)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JAN GAWĘCKI

Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie

Pełny tekst Streszczenie

ZENON KĘDZIOR, ANNA PRUSKA-KĘDZIOR, JUSTYNA GOLIŃSKA-KRYSZTOFIAK

Rola właściwości powierzchniowo czynnych białek zbożowych w kształtowaniu struktury ciasta i miękiszu pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

ANTONINA KOMOROWSKA, BOGDAN SIELIWANOWICZ, KRYSTYNA STECKA

Intensyfikatory smaku – charakterystyka, otrzymywanie i zastosowanie

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA ZAWADZKA, BARBARA KŁOSSOWSKA

Wpływ dodatku preparatów fosforanowych na związanie bloku modelowego produktu mięsnego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LESZCZYŃSKA-FIK, MIROSŁAW FIK

Jakość mikrobiologiczna próżniowo pakowanych wędlin plasterkowanych

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA JAWORSKA-PIASECKA, MAREK GOGOLEWSKI, JAN ZABIELSKI

Badania wpływu beta-karotenu na poziom tokoferoli w próbach smalcu wieprzowego

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA, ELŻBIETA KONIECZNA

Wpływ wysokobłonnikowego produktu jęczmiennego na jakość i skład chemiczny pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

WIOLETTA DROŻDŻ

Zmiany właściwości skrobi zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania zakonserwowanego mleczka skrobiowego

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA NOWAKOWSKA, DANUTA SUCHARZEWSKA

Wpływ wielkości ziaren skrobi ziemniaczanej na kinetykę kleikowania i retrogradację

Pełny tekst Streszczenie

ROMUALDA DOLIŃSKA, JERZY R. WARCHALEWSKI

Wpływ promieniowania gamma i ogrzewania mikrofalowego zastosowanego przed wysiewem na strawność in vitro białek albuminowych ziarna pszenicy I i II pokolenia

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA KORDOWSKA – WIATER, BOŻENA SOSNOWSKA, ADAM WAŚKO, PIOTR JANAS

Ocena jakości mikrobiologicznej wybranych mrożonych owoców jagodowych

Pełny tekst Streszczenie