ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAN GAWĘCKI

Tytuł

Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji żywności nowej generacji ze względu na znaczenie w racjonalnym żywieniu, zasygnalizowano korzyści i zagrożenia związane z jej stosowaniem oraz wskazano priorytetowe kierunki badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe

racjonalne żywienie, żywność nowej generacji, klasyfikacja, korzyści, zagrożenia

Do pobrania