ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ROMUALDA DOLIŃSKA, JERZY R. WARCHALEWSKI

Tytuł

Wpływ promieniowania gamma i ogrzewania mikrofalowego zastosowanego przed wysiewem na strawność in vitro białek albuminowych ziarna pszenicy I i II pokolenia

Streszczenie

W pracy badano wpływ przedsiewnego zastosowania promieniowania gamma i ogrzewania mikrofalowego na zmiany w strawności rzeczywistej i pozornej albumin wyizolowanych z ziarna pszenicy I i II pokolenia. Napromienienie przed wysianiem w zakresie dawek 0,05 kGy i 0,1 kGy spowodowało istotny statystycznie wzrost zawartości białka całkowitego tylko w I pokoleniu. Także tylko w I pokoleniu odnotowano mniejszą strawność rzeczywistą i pozorną białek albuminowych wyekstrahowanych z ziarna napromienionego przed wysianiem, w porównaniu z próbą kontrolną. Potraktowanie ziarna mikrofalami przed wysiewem przez 15 s (28°C) do 180 s (98°C), spowodowało istotne statystycznie zmiany w ilości białka całkowitego tylko w I pokoleniu. Natomiast białka albuminowe wyekstrahowane z ziarna zarówno I jak i II pokolenia, wyhodowanego z nasion pszenicy potraktowanej mikrofalami przed wysiewem, charakteryzowały się niższą strawnością w stosunku do prób kontrolnych.

Słowa kluczowe

pszenica, promieniowanie gamma, ogrzewanie mikrofalowe, strawność białek

Do pobrania