ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA KORDOWSKA – WIATER, BOŻENA SOSNOWSKA, ADAM WAŚKO, PIOTR JANAS

Tytuł

Ocena jakości mikrobiologicznej wybranych mrożonych owoców jagodowych

Streszczenie

Celem badań była mikrobiologiczna ocena mrożonych owoców jagodowych: truskawek, malin, porzeczek czarnych i czerwonych, agrestu i borówki czernicy, wyprodukowanych w 2001 r., w chłodni znajdującej się w województwie lubelskim. Analiza gotowych wyrobów obejmowała: ogólną liczbę bakterii mezofilnych, liczbę drożdży i pleśni, bakterii mlekowych i octowych, beztlenowców przetrwalnikujących, bakterii z grupy coli, Enterobacteriaceae, Proteus spp., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, obecność pałeczek Salmonella spp. i Listeria spp. Największą liczbę bakterii mezofilnych, bakterii mlekowych i drożdży odnotowano w próbach borówek (104– 105 j.t.k./g), a najniższą w próbach mrożonego agrestu (10– 102 j.t.k./g). Liczba pleśni była najniższa w truskawkach (101/g), a najwyższa w porzeczkach czarnych i czerwonych, jagodach i malinach (103/g). Nie stwierdzono w owocach obecności bakterii coli, Proteus spp., S. aureusSalmonella spp. i Listeria spp. Jakość mikrobiologiczna analizowanych mrożonych owoców w przypadku większości prób spełniała wymagania polskie i zagraniczne.

Słowa kluczowe

owoce jagodowe, owoce mrożone, jakość mikrobiologiczna, bakterie, drożdże, pleśnie

Do pobrania