ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOANNA TRAFIAŁEK, FRIEDRICH-KARL LÜCKE, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BEATA BILSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, WIESŁAWA GRZESIŃSKA

Tytuł

Ocena dostawców w sektorze żywnościowym: czy jest metoda szacowania ryzyka?

Streszczenie

Celem pracy było opracowanie łatwej do zastosowania metody oceny ryzyka związanego z dostawcami w sektorze żywnościowym. Metoda zaproponowana w pracy umożliwia obliczenie poziomu ryzyka współpracy z danym dostawcą w prosty matematyczny sposób. Ocena ryzyka bazuje na sześciu kryteriach dla każdego dostawcy: rodzaju towarów lub produktów dostarczanych przez dostawcę, czasie współpracy z dostawcą, systemach stosowanych przez dostawcę do zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa, opóźnionych i odwołanych dostawach, zareklamowanych dostawach z powodu nieodpowiedniej jakości surowców. Metoda została zwalidowana w trzech zakładach: mięsnym, mleczarskim i gastronomicznym. Zaproponowano prostą metodę oceny ryzyka danego dostawcy w aspekcie wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu. Metoda może być stosowana w zakładach różnych branż. Największą korzyścią zaproponowanej metody jest jej łatwość stosowania oraz funkcjonalność. Może być wykorzystana w małych zakładach i nie wymaga stosowania skomplikowanych obliczeń, czy zaawansowanych statystycznych narzędzi. Metoda może być bardzo pomocna w przedsiębiorstwach, ale ma pewne ograniczenia, jak wiedza i świadomość użytkowników.

Słowa kluczowe

dostawca, ryzyko, ocena ryzyka, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności zagrożenie

Do pobrania