ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2017, 24, 1(110)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IRENA OZIMEK, NATALIA PRZEŹDZIECKA-CZYŻEWSKA

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w regulacjach prawnych i opinii konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA GŁAZOWSKA, URSZULA STANKIEWICZ, AGNIESZKA BARTOSZEK

Absorpcja, metabolizm i rola biologiczna kwasów nukleinowych obecnych w żywności

Pełny tekst Streszczenie

ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, ANNA NOWACZEK

Naturalne substancje pochodzenia roślinnego negatywnie oddziałujące na zdrowie krów oraz jakość mleka

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ PAŁYS, ZDZISŁAW TARGOŃSKI, ELWIRA KOMOŃ-JANCZARA, AGNIESZKA GLIBOWSKA

Selekcja nowo wyizolowanych szczepów Rhizopus oryzae do wydajnej produkcji kwasu L(+) mlekowego

Pełny tekst Streszczenie

AGATA FABISZEWSKA, AGNIESZKA PIELIŃSKA, PATRYCJA MAZURCZAK, BARTŁOMIEJ ZIENIUK, MAŁGORZATA WOŁOSZYNOWSKA

Wpływ wybranych czynników na wydajność ekstrakcji i skład kwasów tłuszczowych oleju mikrobiologicznego otrzymywanego z komórek drożdży Yarrowia lipolytica

Pełny tekst Streszczenie

JULIA OLECHNOWICZ, HALINA STANIEK

Ocena zawartości wybranych pierwiastków w różnych rodzajach czekolad

Pełny tekst Streszczenie

TERESA WITCZAK, ANNA STĘPIEŃ, KAROLINA PYCIA, MARIUSZ WITCZAK, AGATA BEDNARZ, MIROSŁAW GRZESIK

Wpływ modyfikacji chemicznej skrobi i stopnia hydrolizy na izotermy sorpcji pary wodnej hydrolizatów

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PIECYK, ELWIRA WOROBIEJ, JUSTYNA TUROS, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA

Właściwości i strawność in vitro skrobi gryczanej w porównaniu ze skrobią pszenną

Pełny tekst Streszczenie

ANNA SOBCZYK, RAFAŁ WIŚNIEWSKI, SABINA LACHOWICZ, GRAŻYNA JAWORSKA, TOMASZ PIECHOWIAK

Wpływ serwatki sojowej na właściwości fermentacyjne mąki pszennej i żytniej

Pełny tekst Streszczenie

IZABELLA KWAŚNIEWSKA-KAROLAK

Wpływ zamrażalniczego przechowywania na zawartość witaminy C i wybrane cechy fizykochemiczne owoców papryki słodkiej (Capsicum annuum L.)

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA DYJAK, EWA MICHOTA-KATULSKA, MAGDALENA ZEGAN

Pilotażowe badania pozostałości pestycydów w wybranych świeżych ziołach i warzywach przyprawowych zakupionych w krajowych supermarketach

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TRAFIAŁEK, FRIEDRICH-KARL LÜCKE, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BEATA BILSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, WIESŁAWA GRZESIŃSKA

Ocena dostawców w sektorze żywnościowym: czy jest metoda szacowania ryzyka?

Pełny tekst Streszczenie