ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOANNA M. DZIADKOWIEC

Tytuł

Konsumencka ocena jakości potraw oferowanych przez restauracje o charakterze regionalnym

Streszczenie

ogranicza się do gospodarstw domowych. Konsument, zwłaszcza turysta, oczekuje, że produkty i potrawy regionalne bądź tradycyjne będą domeną restauracji o charakterze regionalnym. Tego typu żywność jest popularyzowana podczas licznych targów, festynów czy festiwali smaków organizowanych w różnych regionach Polski, co dodatkowo zwiększa popyt na nią. Celem pracy była konsumencka ocena jednego z aspektów jakości usług gastronomicznych, tj. jakości posiłków, na które składają się walory sensoryczne, jakość zdrowotna oraz dyspozycyjność. Przedmiotem badań były restauracje o charakterze regionalnym, w których powinna być oferowana żywność tradycyjna i regionalna. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci mając do wyboru  restauracje o charakterze regionalnym i nieregionalnym zdecydowanie częściej wybierają te pierwsze. Pojęcie  żywności regionalnej i tradycyjnej traktują jednak intuicyjnie, z reguły nie przywiązują wagi do tego, czy oferowane produkty są certyfikowane. Jakość posiłków spożywanych w lokalach o charakterze regionalnym została oceniona średnio na poziomie 3,41 (w skali 5-stopniowej). Ocena ta nie odbiega znacząco od oceny  pozostałych restauracji oferujących usługi na analizowanym obszarze. W przypadku restauracji regionalnych najwyżej zostały ocenione walory sensoryczne oferowanych posiłków (3,81), nieznacznie niżej  oceniono jakość w aspekcie dyspozycyjności (3,44), najniżej natomiast – w aspekcie jakości zdrowotnej (3,20).

Słowa kluczowe

usługi gastronomiczne, jakość żywności, jakość usług, produkty regionalne, satysfakcja klienta

Do pobrania