ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA A. OLSZEWSKA, ALEKSANDRA M. KOCOT, IWONA MOTUK, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM

Tytuł

Metoda barwienia fluorescencyjnego LIVE/DEAD BacLight™ w badaniach stanu fizjologicznego Lactobacillus spp.

Streszczenie

W niektórych gałęziach przemysłu bakterie Lactobacillus spp. mogą być niepożądane i odpowiedzialne za wady produktów, np. w browarnictwie czy winiarstwie. Ich obecność w środowisku przemysłowym jest wynikiem przystosowania się do niekorzystnych warunków, choć nie wszystkie mechanizmy są w pełni poznane. Celem podjętych badań była ocena stanu fizjologicznego komórek Lactobacillus spp. poddanych działaniu stresu wywołanego środkami dezynfekcyjnymi. Analizę przeprowadzono za pomocą barwienia fluorescencyjnego LIVE/DEAD BacLight™, które pozwoliło określić żywotność komórek na podstawie ciągłości błon cytoplazmatycznych oraz metodą posiewów płytkowych do oznaczenia liczby bakterii tworzących kolonie. Różnica między żywotnością a hodowalnością bakterii wykazała obecności komórek w stanie niehodowalności VBNC (ang. viable but nonculturable). Tego rodzaju obserwacje wskazują na potrzebę szerszego zgłębienia fizjologii Lactobacillus spp. w odpowiedzi na stresy środowiskowe. Badania z tego zakresu mogą być również istotne dla kontroli mikrobiologicznej środowiska przemysłowego.

Słowa kluczowe

Lactobacillus spp., stan fizjologiczny, stan VBNC, barwienie fluorescencyjne, posiewy płytkowe

Do pobrania