ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 5 (108)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ALEKSANDRA SADOWSKA, ANNA DIOWKSZ

Właściwości transglutaminazy i jej rola w piekarstwie

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, KINGA BORUSZEWSKA, WIESŁAW PRZYBYLSKI

Modyfikacje genetyczne żywności pochodzenia zwierzęcego

Pełny tekst Streszczenie

MAREK ADAMSKI, JOANNA KUCHARSKA-GACA, JOANNA KUŹNIACKA, EMILIA KOWALSKA, RAFAŁ CZARNECKI

Wpływ wybranych czynników na wydajność rzeźną i jakość mięsa gęsiego

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF KARPIESIUK, JANUSZ FALKOWSKI, BERNARD RAUBO, WOJCIECH KOZERA, DOROTA BUGNACKA

Wpływ systemu chowu i sposobu żywienia tuczników na ich wartość rzeźną i jakość mięsa

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA WEREŃSKA-SUDNIK, IWONA CHEŁMECKA, JANINA WOŁOSZYN, ANDRZEJ OKRUSZEK, GABRIELA HARAF, AGNIESZKA ORKUSZ

Wpływ dodatku proszku z zielonej herbaty na jakość wyrobów podrobowych przechowywanych w warunkach chłodniczych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA A. OLSZEWSKA, ALEKSANDRA M. KOCOT, IWONA MOTUK, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM

Metoda barwienia fluorescencyjnego LIVE/DEAD BacLight™ w badaniach stanu fizjologicznego Lactobacillus spp.

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wpływ dodatku oligofruktozy na wybrane wyróżniki jakości probiotycznych sorbetów owocowo-herbacianych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KONONIUK, ALEKSANDRA BOCIAN, MAŁGORZATA KARWOWSKA, TADEUSZ DRZAZGA

Białkowe markery gatunkowe jako potencjalne narzędzie molekularne do kontroli autentyczności produktów orkiszowych

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA CIUBA, KINGA DZIADEK, EWELINA KUKIEŁKA, JAROSŁAW OCZKOWICZ, EWA PIĄTKOWSKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ

Porównanie składu chemicznego i zawartości składników bioaktywnych wybranych odmian czosnku

Pełny tekst Streszczenie

EWA ŚNIEŻEK, MAGDALENA SZUMSKA, BEATA JANOSZKA

Ocena właściwości przeciwutleniających wybranych produktów roślinnych w aspekcie możliwości ich wykorzystania jako dodatków do żywności wysokobiałkowej poddawanej obróbce termicznej

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT SOCHA, CELINA HABRYKA, LESŁAW JUSZCZAK

Wpływ dodatku propolisu na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu

Pełny tekst Streszczenie

SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI

Postrzeganie wybranych kryteriów innowacyjności produktów spożywczych przez konsumentów

Pełny tekst Streszczenie