ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA CIUBA, KINGA DZIADEK, EWELINA KUKIEŁKA, JAROSŁAW OCZKOWICZ, EWA PIĄTKOWSKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ

Tytuł

Porównanie składu chemicznego i zawartości składników bioaktywnych wybranych odmian czosnku

Streszczenie

Celem pracy było porównanie podstawowego składu chemicznego oraz zawartości składników bioaktywnych w wybranych odmianach czosnku (Allium L.). Materiał doświadczalny stanowiły odmiany ozime: ‘Ornak’, ‘Mega’, ‘Harnaś’ i ‘Arkus’, cebule importowane z Chin oraz z Hiszpanii, czosnek ekologiczny oraz odmiana jara ‘Jankiel’. W świeżym materiale oznaczono zawartość suchej masy oraz witaminy C. Zawartość popiołu, białka, tłuszczu oraz błonnika pokarmowego analizowano w próbkach liofilizowanych. Zawartość polifenoli ogółem oraz zdolność do neutralizowania wolnych rodników (z wykorzystaniem wolnego rodnika ABTS•+) oznaczono w ekstraktach metanolowych przygotowanych z materiału świeżego. Wykazano statystycznie istotne (p ≤ 0,05) różnice pod względem zawartości badanych składników (z wyjątkiem zawartości tłuszczu) w zależności od odmiany. Czosnek pochodzący z Hiszpanii stanowił najlepsze źródło związków mineralnych w postaci popiołu. Polskie odmiany ozime ‘Mega’ i ‘Ornak’ charakteryzowały się dużą zawartością białka. W odmianie ‘Harnaś’ i w czosnku hiszpańskim stwierdzono największą zawartość węglowodanów ogółem. Największą zawartość błonnika oznaczono w czosnku odmiany ‘Harnaś’. Czosnek jary ‘Jankiel’ zawierał najwięcej witaminy C, a czosnek chiński – polifenoli ogółem. Nie wykazano zależności między zawartością badanych składników bioaktywnych a aktywnością antyoksydacyjną.

Słowa kluczowe

czosnek, skład chemiczny, polifenole, aktywność antyoksydacyjna, żywność funkcjonalna

Do pobrania