ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Tytuł

Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości

Streszczenie

Celem badań była konsumencka ocena oczekiwanych korzyści z konsumpcji żywności o wysokiej jakości. Dokonano klasyfikacji respondentów po uwzględnieniu ich opinii o korzyściach. Dane empiryczne (n = 1003) zgromadzono w badaniu ankietowym zrealizowanym w listopadzie 2012 roku. W opinii respondentów oczekiwanym rezultatem spożywania żywności o wysokiej jakości jest przede wszystkim dobre samopoczucie, wzrost zaufania do żywności oraz podwyższenie walorów zdrowotnych żywności, natomiast wzrost wydatków na żywność oceniono na poziomie średnim. Miejsce zamieszkania, opinia o dochodzie oraz płeć różnicowały percepcję korzyści. Tylko poziom wykształcenia i opinia o dochodzie różnicowały przynależność respondentów do jednorodnych grup ze względu na percepcję korzyści z konsumpcji żywności o wysokiej jakości.

Słowa kluczowe

żywność, wysoka jakość, konsument, cechy socjodemograficzne, percepcja korzyści

Do pobrania