ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 2 (93)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA NOWICKA, ANETA WOJDYŁO, JAN OSZMIAŃSKI

Zagrożenia powstające w żywności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminacji

Pełny tekst Streszczenie

ANNA DUDZIŃSKA, JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na podstawowe składniki mleka

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ NASTAJ, BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW

Właściwości fizykochemiczne bez wysokobiałkowych otrzymanych z różnych preparatów białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, CEZARY PURWIN, STANISŁAW MILEWSKI, ZENON TAŃSKI, RAFAŁ WINARSKI, DOROTA KUBIAK, NATALIA HNATYK, MILENA KOBA-KOWALCZYK

Jakość mięsa jagniąt rasy kamienieckiej pochodzącego z różnych elementów tuszy

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ BIELAŃSKI

Zależności między otłuszczeniem tuszki a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, ARKADIUSZ SZTERK, MATEUSZ ROGALSKI, MONIKA KRUK, EWELINA ROKOWSKA, MAGDALENA ZARODKIEWICZ, JAKUB MIKICIUK

Wpływ procesu wędzenia wyrobów wieprzowych otrzymanych z mięsa o różnej jakości początkowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA M. WÓJCIAK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Stabilność oksydacyjna ekologicznej kiełbasy surowo dojrzewającej z dodatkiem probiotycznego szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i serwatki kwasowej

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, JOANNA BANAŚ

Wpływ olejków eterycznych z wybranych roślin przyprawowych na stabilność oksydacyjną przechowywanego smalcu wieprzowego

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA A. PRZYBYSZ, ARKADIUSZ SZTERK, MONIKA ZAWIŚLAK, ELŻBIETA DŁUŻEWSKA

Wpływ procesu mikrokapsułkowania i dodatku przeciwutleniaczy na stabilność oleju rybnego

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA CHILCZUK, IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA, HALINA BUCZKOWSKA

Zawartość luteiny, zeaksantyny i β-karotenu w liofilizowanych owocach wybranych odmian Cucurbita maxima D.

Pełny tekst Streszczenie

JACEK SŁUPSKI, ANNA KORUS

Wpływ mrożenia i sterylizacji na zawartość aminokwasów i jakość białka w produktach z nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) o niepełnej dojrzałości

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA GAWAŁEK, PRZEMYSŁAW BARTCZAK:

Wpływ warunków suszenia rozpyłowego soku buraka ćwikłowego na wybrane właściwości otrzymywanego proszku

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF BUKSA

Komponowanie składu mąki żytniej służącej do wypieku modelowych chlebów żytnich metodą bezpośrednią

Pełny tekst Streszczenie

HELENA PANFIL-KUNCEWICZ, ANNA LIS, MONIKA MAJEWSKA

Wpływ opakowań aktywnych na trwałość mikrobiologiczną i cechy sensoryczne serów twarogowych

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA BATKOWSKA, ANTONI BRODACKI

Wpływ mycia skorupy na wybrane cechy jakości jaj kurzych w czasie przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRZOSEK, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, KAROL KRAJEWSKI, ANNA KONDRASZUK

Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów

Pełny tekst Streszczenie