ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TOMASZ DŁUGOSZ, KATARZYNA PENTOŚ

Tytuł

Metody numeryczne w analizie tangensa strat dielektrycznych miodu – analiza właściwości

Streszczenie

Wprowadzenie. Właściwości elektryczne żywności, takie jak impedancja, przenikalność elektryczna i współczynnik strat dielektrycznych, są obecnie często wykorzystywane do oceny jej jakości. Pomiar elektrycznych cech żywności może być bardzo ciekawą alternatywą dla czasochłonnych i kosztownych metod opartych na pomiarach parametrów chemicznych. W niniejszej pracy  zbadano wpływ częstotliwości na właściwości elektryczne miodu. Przeprowadzono badania cech elektrycznych miodu w polu elektromagnetycznym w zakresie od 1 kHz do 1 MHz. Wykorzystano  do tego metody eksperymentalne i numeryczne. Podwójna weryfikacja dała identyczne wyniki, co oznacza, że metody numeryczne i warunki przeprowadzenia obliczeń zostały dobrane  poprawnie.
Wyniki i wnioski. Najważniejszą cechą i zaletą metod numerycznych jest przewidywanie zachowania się obiektu rzeczywistego na podstawie jego modelu matematycznego. Znacznie prościej i  szybciej można przeprowadzić symulację komputerową, niż wykonać pomiary w warunkach rzeczywistych. Poza tym pomiary takie mogą być niemożliwe do wykonania, ponieważ – m.in. w  przypadku wpływu pola elektromagnetycznego na badany obiekt (żywność, obiekt biologiczny) – eksperyment może być niebezpieczny dla zdrowia lub życia badanego obiektu. Jednak poważną  wadą symulacji komputerowych są ograniczenia związane z zasobami komputerów i długim czasem trwania obliczeń.

Słowa kluczowe

miód, metody numeryczne, współczynnik start dielektrycznych, metoda pośrednia, metoda kalorymetryczna

Do pobrania