ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2022, 29, 1(130)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA SADOWSKA, KAROL WŁODARCZYK

Wybrane aspekty technologiczne i zdrowotne stosowania oleju palmowego w produkcji żywności

Pełny tekst Streszczenie

ADAM GRDEŃ, HALINA KOBAK, BARTOSZ SOŁOWIEJ

Wybrane niekonwencjonalne źródła białka i innych składników odżywczych

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA WAJS, ANETA BRODZIAK

Zastosowanie frakcji MCT z oleju kokosowego w żywieniu i wpływ na zdrowie

Pełny tekst Streszczenie

FILIP KRANKOWSKI, TOMASZ TARKO

Owoce zapomniane jako potencjalne surowce winiarskie

Pełny tekst Streszczenie

ANNA FRAŚ, KINGA GOŁĘBIEWSKA, MAGDALENA WIŚNIEWSKA, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI

Ocena zawartości wybranych składników odżywczych i substancji bioaktywnych w różnych rodzajach pieczywa dostępnych na polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DŁUGOSZ, KATARZYNA PENTOŚ

Metody numeryczne w analizie tangensa strat dielektrycznych miodu – analiza właściwości

Pełny tekst Streszczenie

MARCELINA KARBOWIAK, WIOLETTA MOSIEJ, DOROTA ZIELIŃSKA

Wpływ dodatku błonnika i β-glukanu na przeżywalność bakterii probiotycznych w mlecznych napojach fermentowanych

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA HOROSZEWICZ, MARCIN KRUK, KATARZYNA KRÓL, DANUTA JAWORSKA, EWELINA HALLMANN, MONIKA TRZĄSKOWSKA

Wykorzystanie okryw nasiennych orzechów laskowych do wzbogacenia żywności w polifenole i zwiększenia bezpieczeństwa żywności

Pełny tekst Streszczenie