ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ADAM GRDEŃ, HALINA KOBAK, BARTOSZ SOŁOWIEJ

Tytuł

Wybrane niekonwencjonalne źródła białka i innych składników odżywczych

Streszczenie

Wprowadzenie. Obecnie świat musi się mierzyć z problemem gwałtownego wzrostu liczby ludności i ograniczeniami dotyczącymi wydajności produkcji żywności, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe wszystkich ludzi. Rolnictwo i przemysł spożywczy napotykają na trudności w zwiększaniu produkcji żywności, ponieważ wyczerpują się dobra naturalne, takie jak powierzchnia  uprawna, woda i energia elektryczna. Jednym z najważniejszych składników diety, którego może zacząć brakować, jest białko. Dotychczasowe pozyskiwanie źródeł białka, w szczególności  pochodzenia zwierzęcego, jest bardzo obciążające dla klimatu, dlatego należy poszukiwać nowych rozwiązań i nowych źródeł białka, które będą bardziej zrównoważone.
Wyniki i wnioski. Jednymi z możliwych nowych źródeł białka oraz innych składników odżywczych mogą być owady jadalne w postaci mąki np. ze świerszcza domowego (Acheta domesticus),  alg morskich w postaci sproszkowanej Spiruliny (Arthrosipra platensis), kryl oceaniczny np. kryl antarktyczny (Euphausia superba), mięso in vitro, czy mięso jednokomórkowców. Surowce te do tej pory nie są stosowane na szeroką skalę, natomiast ich skład i wartości odżywcze mogą się wydawać obiecujące. Każde z tych źródeł ma swoje wady i zalety, jednak wobec dużego  zapotrzebowania na nową żywność należy im się przyjrzeć dokładniej, szczególnie pod kątem zastosowania w przemyśle spożywczym. Poprzez zawartość aminokwasów egzogennych, a w  przypadku owadów jadalnych białka pełnowartościowego, mogą stanowić dobrą alternatywę dla konwencjonalnych źródeł żywności. Dodatkowo, dzięki bogactwu niektórych związków, mogą  stać się nową żywnością funkcjonalną o szerokim zastosowaniu.

Słowa kluczowe

białka niekonwencjonalne, białka alternatywne, insekty jadalne, Arthrospira, kryl, mięso in vitro, białka z pojedynczych komórek

Do pobrania