ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia czy korzyści

Streszczenie

Historia odkrycia drobnoustrojów. Co to są mikroorganizmy? Niekorzystne działanie mikroorganizmów powodujących psucie się różnych produktów żywnościowych. Groźna mikroflora patogenna wywołująca zatrucia i zakażenia pokarmowe. Stare i nowe metody ograniczenia rozwoju drobnoustrojów w żywności. „Przyjacielska pomoc” mikroorganizmów w utrwalaniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu produktów żywnościowych oraz ich składników. Korzystna rola żywieniowa i zdrowotna specjalnych szczepów bakterii, celowo dodawanych do żywności.

Do pobrania