ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1995, 3(4)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Polskie prawo żywnościowe, a prawo żywnościowe Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KOŁODZIEJ

Maltodekstryny i ich znaczenie żywieniowe

Pełny tekst Streszczenie

MAREK SIKORA

Temperomierz – urządzenie do pomiaru stopnia stemperowania mas czekoladowych

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Mikroorganizmy w żywności – zagrożenia czy korzyści

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA MORKIS

Układ Europejski i Akt Końcowy Rundy Urugwajskiej GATT a polski rynek artykułów rolno-spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ JANICKI

Trwałość i opakowania wyrobów mleczarskich jako czynniki marketingowej efektywności w handlu

Pełny tekst Streszczenie