ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRAŻYNA MORKIS

Tytuł

Układ Europejski i Akt Końcowy Rundy Urugwajskiej GATT a polski rynek artykułów rolno-spożywczych

Streszczenie

Z dniem 1 lutego 1994 r. wszedł w życie Układ Europejski pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi, a jego istotna część dotycząca swobody przepływu towarów obowiązuje już od 1 marca 1992 r. w ramach Umowy przejściowej. Natomiast 15. kwietnia 1994 r. Polska, wraz z 10 innymi sygnatariuszami podpisała Akt Końcowy Rundy Urugwajskiej GATT. Obydwa te porozumienia międzynarodowe mają istotne znaczenie dla kształtowania międzynarodowych powiązań polskiej gospodarki i zasad regulowania stosunków gospodarczych Polski z sygnatariuszami tych układów. W artykule zostały przedstawione zasady wymiany międzynarodowej artykułami rolno-spożywczymi oraz warunki liberalizacji tego handlu wynikające z podpisanych przez Polskę obu porozumień.

Do pobrania