ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK SIKORA

Tytuł

Temperomierz - urządzenie do pomiaru stopnia stemperowania mas czekoladowych

Streszczenie

Zaprezentowano stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce urządzenie, służące do pomiaru stemperowania mas czekoladowych. Przedstawiono sposób posługiwania się nim oraz teoretyczne podstawy kalorymetrii, wyjaśniające zasady jego działania. Podano także krzywe wzorcowe, służące do szybkiej oceny wyniku kontroli procesu temperowania.

Do pobrania