ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Tytuł

Polskie prawo żywnościowe, a prawo żywnościowe Unii Europejskiej

Streszczenie

Koniec 20 wieku w skali światowej charakteryzuje się wzmożoną aktywnością międzynarodową w dziedzinie kreowania zasad i odpowiadających im przepisów respektowania podstawowych praw  człowieka. Jednym z podstawowych praw człowieka powinien być dostęp do wystarczającej pod względem ilościowym i bezpiecznej dla zdrowia żywności.

Do pobrania