ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANDRZEJ JANICKI

Tytuł

Trwałość i opakowania wyrobów mleczarskich jako czynniki marketingowej efektywności w handlu

Streszczenie

Dystrybucja jako jeden z czterech podstawowych elementów marketingu ma za zadanie umożliwienie nabywcy dostępu do towarów, tak aby spełnić jego potrzeby pod względem ilościowym, jakościowym oraz w wymaganym przez niego czasie. Organizacja kanałów dystrybucji, dająca w efekcie wysoką efektywność ekonomiczną i sprawność handlu, musi brać pod uwagę, w przypadku wyrobów mleczarskich, ich różnorodność pod względem trwałości i wymagań przechowalniczych. Wyroby mleczarskie można podzielić na produkty o dużej (powyżej 1 miesiąca) i małej trwałości (24 godz. do 1 miesiąca). Trwałość poszczególnych produktów mleczarskich bardzo ściśle zależy od sposobu zapakowania w opakowania jednostkowe i transportowe oraz od warunków transportu i przechowywania, szczególnie temperatury i wilgotności powietrza oraz dostępu światła słonecznego. Dobór właściwego typu kanału dystrybucji, zastosowanie technik składowania manipulacji i transportu produktów mleczarskich wpływa na koszty handlu oraz efektywność spełniania potrzeb konsumentów. Zastosowane do produktów mleczarskich opakowania jednostkowe i transportowe spełniają również inne funkcje marketingowe ważne dla końcowej efektywności handlu.

Do pobrania