ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MILENA A. STACHELSKA, ANTONI JAKUBCZAK, BOGUSŁAWA WIĘTCZAK, SYLWIA TYL

Tytuł

Ocena wrażliwości Yersinia enterocolitica na wybrane sole kwasów fenolowych

Streszczenie

Celem pracy była ocena aktywności przeciwbakteryjnej soli kwasów fenolowych w stosunku do Yersinia enterocolitica ATCC 23715. Y. enterocolitica jest fakultatywnie beztlenową pałeczką Gramujemną i jest przyczyną zatruć pokarmowych u ludzi. Sole kwasów fenolowych mogą skutecznie eliminować patogeny z żywności. Wykazano, że sole kwasów fenolowych hamowały wzrost tego patogenu. Badaniami objęto sole litu, sodu i potasu kwasów o-kumarowego, m-kumarowego oraz p-kumarowego. Zastosowano wodne roztwory soli o następujących stężeniach [%]: 1, 2, 3, 4 i 5. Wykorzystano metodę dyfuzyjno-studzienkową. Wyniki badań wykazały, że Y. enterocolitica jest wrażliwa na sole kwasów o-kumarowego i m-kumarowego, natomiast nie stwierdzono wrażliwości na sole kwasu p-kumarowego. Sole kwasów fenolowych mogą być użyte do utrwalania żywności jako naturalne konserwanty chemiczne.

Słowa kluczowe

Yersinia enterocolitica, działanie przeciwbakteryjne, sole kwasów fenolowych

Do pobrania