ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA LENART, TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy

Streszczenie

Niniejsza praca jest kontynuacją opracowania dotyczącego preferencji konsumenckich kawy w aspekcie jej jakości. W pracy przedstawiono kryteria kształtujące preferencje oraz ich analizę w aspekcie jakości, na przykładzie mieszkańców wybranych miast Małopolskiego i Podkarpackiego oraz Warszawy. Na podstawie tych badań opracowano model preferencji konsumenckich w aspekcie jej jakości (smak i zapach kawy) i zachowania się konsumenta na rynku kawy. Jest on uzależniony od kryteriów psychologicznych (potrzeby i motywacje), behawioralnych (metody przygotowywania naparów i miejsce ich konsumpcji), deskryptywnych (wiek, płeć, zawód, wykształcenie, dochód, liczebność rodziny, i miejsce zamieszkania) oraz marketingowych (cena, reklama), wpływających na zachowanie i postępowanie konsumentów.

Do pobrania