ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2001, 3(28)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO, PAWEŁ GLIBOWSKI

Synergistyczne interakcje występujące pomiędzy polisacharydami w ich mieszaninach

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO, PIOTR JANAS, STANISŁAW PIKUS

Tekstura a struktura żeli wybranych białek globularnych

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, MARIA WALCZYCKA

Zależności między parametrami chemicznymi a teksturą świeżej i parzonej masy serowej z mleka owczego

Pełny tekst Streszczenie

EWA MALCZYK

Wpływ paszy z dodatkiem olejów roślinnych i alfa-tokoferolu na procesy utleniania i zmiany cech sensorycznych mięsa kurcząt

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA WASZKOWIAK, DANUTA GÓRECKA, WITOLD JANITZ

Wpływ preparatu błonnika pszennego na jakość sensoryczną potraw mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

ANETA OGONEK, ANDRZEJ LENART

Wpływ selektywnych powłok jadalnych na odwadnianie osmotyczne truskawek

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW WZOREK, ANNA BUGAJEWSKA, BARTOSZ MAJEWSKI

Wpływ dodatku autolizatu drożdży na skład chemiczny i cechy sensoryczne win musujących

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA GAWŁOSKA, JOANNA MASŁOWSKA

Wykorzystanie metody HPLC do oznaczania Se(IV) i Se(VI) w wodach mineralnych

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA LENART, TADEUSZ SIKORA

Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA CICHOCKA, WŁADYSŁAW PIECZONKA

Ekokonsumpcja i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży szkolnej i akademickiej

Pełny tekst Streszczenie