ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO, PAWEŁ GLIBOWSKI

Tytuł

Synergistyczne interakcje występujące pomiędzy polisacharydami w ich mieszaninach

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie dotychczasowej wiedzy o synergistycznych interakcjach zachodzą­cych pomiędzy karagenem lub gumą ksantanową, a różnymi rodzajami galaktomannanów. Przedstawiono różne teorie opisujące ww. oddziaływania, a także czynniki wpływające na intensyfikację oddziaływań pomiędzy tymi polisacharydami.

Do pobrania